بازی ورق

اگر به بازی های ورق علاقه دارید بازی هفت خبیث یکی از پرطرفدار ترین هاست

هرچه تعداد بازیکنان بیشتر باشد جذابیت بازی نیز بیشتر میشود

آموزش هفت خبیث

به هرنفر هفت کارت داده میشود

و یک کارت بر روی زمین گذاشته میشود

در بازی هفت خبیث نفر اول باید با توجه به کارت روی زمین کارت بیاندازد

و اگر امکانش را نداشت بایستی یک کارت را برداشته و به دست خود اضافه کند

هر بازیکنی که زودتر تعداد کارت های در دست خود را به صفر برساند برنده خواهد شد

معتبر ترین سایت کازینو آنلاین

برای بازی های ورق سایت کازینو زنده 1800sports را پیشنهاد میکنیم

 

 

ورود به سایت 1800sports

دانلود اپلیکیشن کازینو ایرانی

 

(پشتیبانی)